Diploma Ian Donald

Osnovana od strane profesora Ian Donald-a 1982. godine, Ian Donald škola ultrazvuka u medicini ima svoje ogranke u preko 100 zemalja širom svijeta. Nazvana je po Ian Donaldu, škotskom ljekaru, pioniru ultrazvuka u akušerstvu. Pripojena je interuniverzitetskom centru za postdiplomske studije (IUC). Osnovana je da obezbijedi pristup najnovijim dostignućima i informacijama o ultrazvuku u medicini koja su dostupna danas.

Ian Donald škola ispunjava potrebe kliničara sa različitim interesima ultrazvučne dijagnostike koji traže dodatna znanja i prakse. Prvi Ian Doland kurs održan je u Dubrovniku 1982. godine u organizaciji prof. dr. Asima Kurjaka. Škola ima za cilj promociju nauke i vještina ultrazvučnog pregleda, istraživanja, edukacije, te kontinuirane obuke iz oblasti ultrasonografije. Svaka nacionalna škola ima za cilj da organizuje napredne kurseve edukacije na svom području. Doktorica sa naše poliklinike, Suada Tinjić je od juna ove godine postala direktor Ian Donald škole Tuzla.

S ponosom zaključujemo da ovim događajem naša poliklinika postaje internacionalni edukativni centar iz oblasti ultrazvuka.

Naša lokacija