Menopauza

Slika
Menopauza predstavlja kraj fizioloških menstrualnih krvarenja, odnosno kraj reproduktivne dobi žene. Smatra se da prosječna žena u tom razdoblju provede gotovo jednu trećinu života.Menopauza u užem smislu označava zadnju menstruaciju u životu žene te je dio prirodnog procesa starenja. Posljedica je pada funkc...
Slika
Promjene u razini hormona najranije se reflektiraju na menstruacijskom ciklusu. 3-5 godina prije menopauze gotovo 70% žena ima poremećaje u ciklusu koje se očituju kao izrazito česti ili rijetki ciklusi, jako obilna krvarenja, kao i učestali izostanci ovulacije. Neuredna krvarenja iz maternice u perim...
0 0