Prva škola ultrazvuka Ian Donald Tuzla “Ultrazvuk i fetalne malformacije”

Prva škola ultrazvuka Ian Donald Tuzla “Ultrazvuk i fetalne malformacije”

 

Tuzla će 07. i 08. aprila 2017. godine biti središte nauke iz oblasti ultrazvuka u medicini. Naime, tih dana u Tuzlu dolaze poznati svjetski stručnjaci iz oblasti ultrazvuka koji će držati predavanja o posljednjim saznanjima vezanim za temu “Ultrazvuk i fetalne malformacije”.

Predavači će biti: Prof.dr. Asim Kurjak, Prof. dr. Eberhard Merz, Prof. dr. Cihat Sen,  Prof dr. Vincenzo D'Addario,  Prof.dr. Panos Antsaklis, Prof.dr Aleksandar Ljubić, Dr.Lara Spalldi Barišić, Prof.dr. Milan Stanojević, Prof .dr. Zlatan Fatušić,  Prof.dr. Fahrija Skokić, Dr.Taib Delić, Prof.dr. Jadranka Dizdarević, Dr. Selma Porović, Dr. Suada Tinjić.

Mjesto održavanja simpozija, kao i smještaj za učesnike je hotel Mellain Tuzla. Sve informacije o cijenama smještaja i uslovima možete dobiti na telefon 00387 35 365 516.

Registracija učesnika je najkasnije do 15. 03. 2017. godine na mail drtinjic@ginekologija.ba ili na telefon 00387 35 299 030, 0038762 424 837, 0038761 179 970.

Kotizacija iznosi 300km (150€).

Kotizacija obuhvata registraciju, registracioni komplet, pravo učešća na svim zvaničnim i pratećim programima, 3 kafe pauze, 2 ručka, svečanu večeru, turistički obilazak i diplomu o učešću. Kotizaciju je moguće uplatiti unaprijed na tr. račun 1610250030250079 i na devizni račun SWIFT CODE RZBABA2S IBAN CODE BA391611250000643204 kod Raiffeisen bank dd BiH ili na licu mjesta.

Glavni i izvršni organizator je Dr. Suada Tinjić,  direktor Ian Donald škole ultrazvuka Tuzla i PZU Ginekološke poliklinike “Korak do života” i centra za vantjelesnu oplodnjuTuzla. “Ovo je mali doprinos Ian Donald škole Tuzla u razvoju i primjeni novih saznanja u medicini upotrebom ultrazvuka. Uvjereni smo da medicinski stručnjaci zajedničkim radom i djelovanjem, razmjenom znanja i iskustava, te uzajamnom podrškom, mogu unaprijediti primjenu ultrazvuka u medicini.” - ističe Dr. Tinjić.

 

Program rada prve Ian Donald škole ultrazvuka Tuzla
"Ultrazvuk i fetalne malformacije"

 

Petak 07. april 2017.

08:00 - 09:00 Registracija učesnika
09:00 - 09:30 Svečano otvaranje
09:30 - 10:00 Kafe pauza
 
Prijepodnevna sesija predavanja
ModeratorI Prof. dr Aleksandar Ljubić, Dr. Lara Spalldi Barišić, Dr. Suada Tinjić
10:00 - 10:30 Prof.dr. Asim Kurjak: 3D i 4D ultrazvuk premjestio je otkrivanje fetalnih malformacija u prvi trimester trudnoće
10:30 - 11:00 Prof. dr. Eberhard Merz: 3D/4D ultrazvuk u prvom trimestru
11:00 - 11:30 Prof. dr. Eberhard Merz: 10 godina skrininga u prvom trimestru sa njemačkim algoritmom
11:30 - 12:00 Prof. dr. Cihat Sen: Monohorionski blizanci: TOPS i TAPS ili monohorionski blizanci: TRAP i s IUGR
12:00 - 12:30 Prof.dr. Aleksandar Ljubić: Fetalne malformacije GIT
12:30 - 13:00 Dr.Lara Spalldi Barišić: Dijagnoza fetalnih sindroma sa 3D/4D ultrazvukom: ima li poboljšanja?
13:00 - 13:30 Dr. Suada Tinjić: Sponzorsko predavanje - MEDIS
13:30 - 15:00 Pauza za ručak
 
Poslijepodnevna sesija predavanja
Moderatori Prof.dr Milan Stanojević, Prof.dr Zlatan Fatušić, Dr. Taib Delić
15:00 - 15:30 Prof dr. Vincenzo D'Addario: Malformacije zadnje jame
15:30 - 16:00 Prof.dr. Milan Stanojević: Ultrazvuk u neonatologiji: kako pristupiti?
16:00 - 16:30 Prof .dr. Zlatan Fatušić: Neimuni fetalni hidrops  
16:30 - 17:00 Prof.dr. Panos Antsaklis: Prenatalna dijagnostika skeletne displazije: ultrazvučni pristup
17:00 - 17:15   Kafe pauza
17:15 - 17:45  Prof.dr. Fahrija Skokić:  Primjena ultrazvuka u jedinici neonatalne intenzivne njege  
17:45 - 18:15 Dr. Taib Delić: Otkrivanje fetalnih malformacija pod rutinskim okolnostima
21:00 Svečana večera - restoran „Zlatnik“ Tuzla
   

 

 

Subota  08. april 2017.

Prijepodnevna sesija
Moderatori Prof.dr. Milan Stanojević, Prof dr.Fahrija Skokić, Dr. Selma Porović
08:30 - 09:00 Prof.dr. Panos Antsaklis: Ultrazvuk pri porodu
09:00 - 09:30 Prof.dr. Asim Kurjak: Možemo li fetalne malformacije prevenirati?
09:30 - 10:00 Prof dr. Vincenzo D'Addario: Kasni početak anomalija mozga: tumori, ciste i krvarenja  
10:00 - 10:30 Prof.dr. Jadranka Dizdarević:  UZ dijagnostika anomalija respiratornog sistema u fetusa    
10:30 - 11:00 Kafe pauza
11:00 - 11:30 Prof. dr. Milan Stanojević: Teške kongenitalne malformacije u neonatologiji-etički pristup
11:30 - 12:00 Prof. dr. Fahrija Skokić: Preventivni postupci u neonatologiji primjenom ultrazvuka
12:00 - 12:30 Dr. Selma Porović: Anomalije lica, procjena ultrazvukom
12:30 - 13:00 Dr. Suada Tinjić: Ultrazvučni markeri hromozomskih aberacija
13:00 - 13:30 Ručak
13:30 - 14:00

Podjela certifikata i zatvaranje naučnog skupa

 

14:00

Turistički obilazak Tuzla i Tuzlanskog kantona

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati naučnom simpoziju i pratiti predavanja eminentnih svjetskih stručnjaka.

Naša lokacija