Škola za trudnice

U okviru naše poliklinike djeluje i prva privatna škola za trudnice počinje. Predavanja se održavaju u prostorijama Katoločkog školskog centra svake srijede  u maloj sali od 17 časova.

Cijena je 50,00 KM. 
Prijave na tel:  035 299 030 ili 
mail: drtinjic@ginekologija.ba


TEME: Psihofizička priprema tudnica za porođaj

I predavanje:
-  priprema za trudnoću
-  kontrole u toku trudnoće
-  ultrazvučni pregledi u toku trudnoće
-  fetalni skrining
-  biohemijski skrining na hromosomske aberacije

II predavanje:
-  smetnje koje se javljaju u normalnoj trudnoći (jutarnja mučnina, opstipacija, mokrenje i dr.)
-  higijena u trudnoći (lična higijena, kupanje, putovanja, odjevanje, spolni odnosi idr.)
-  pravilna ishrana u trudnoći i prirast tjelesne težine
-  lijekovi u trudnoći

III predavanje:
-  porođaj i mehanizam porođaja
-  porodilište
-  planirani porođaj
-  carski rez

IV predavanje:
   -  dojenje i značaj dojenja
  -  babinje
  -  kontrole nakon porođaja  i dalje redovno praćenje
  -  menstrulni ciklusi nakon porođaja
  -  spolni odnosi nakon porođaja
  -  kontracepcije nakon porođaja

  Fizička priprema u trudnoći  za porođaj ( tjelovježba u trudnoći)
  -  prijeporođajni tretman
  -  porođajni tretman
  -  postporođajni tretman
0 0