Korisno - Trudnoća

Ishrana i ponašanje u trudnoći

 

22.12.2017 13:41
Slika
Prehrana u trudnoći je važna jer prekomjerna i nedovoljna prehrana nepovoljno utiče na tok i ishod trudnoće (težina djeteta). Prekomjerna prehrana povećava učestalost EPH gestoze, prijevremenog porođaja, perinatalni mortalitet.
0 0