Novosti

Kanet tečaj

 

11.01.2019 10:37
Slika
 

Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Ian Donald škola ultrazvuka kao edukativni centar pod pokroviteljstvom Ian Donald  Internacionalne univerzitetske škole ultrazvuka u medicini, oragnizuje kontinuranu edukaciju ,pored Master studija ,organizujemo bazične, napredne tečajeve ultrazvuka koji se satoje od praktičnog i teoretskog dijela kao i diplomske studije.

Od 18.01.2019 do 20.01.2019 organizujemo tečaj za KANET TEST

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na mail drtinjic@ginekologija.ba ili na broj 062 424 837.

0 0