Više od 15 godina uspješno koračamo sa vama Temeljne vrijednosti

Excellence, Safety, and Quality

We provide services of the highest health standards and quality and consistently deliver the best outcomes through the dedicated efforts of each member of this institution.

Integrity

We adhere to high moral principles and professional standards with a constant commitment to honesty, respect, trust, transparency, and confidentiality.

Teamwork

With the joint effort of each member of our group, we strive to provide the best patient care, with the quality and safe outcome.

Empathy, Compassion and Respect

We respect the physical, emotional, and spiritual needs of each patient, all with the goal of benefiting the patient as a person and creating joy whenever possible.

Innovation

We are the initiators of small and large changes in the field of medicine in the region, and beyond.

Odlučnost, sigurnost i kvalitet

Obezbjeđujemo usluge po najvišim zdravstvenim standardima i kvalitetima, i konstantno dostavljamo najbolje ishode

Integritet

Pridržavamo se visokih moralnih principa i profesionalnih standarda uz konstantno zalaganje za etičnost

Timski rad

Uz zajednički napor svakog člana naše grupe, težimo pružiti najbolju njegu pacijenta, uz kvalitetan i siguran ishod

Empatija, suosjećanje i poštovanje

Poštujemo fizičke, emocionalne, i duhovne potrebe svakog pacijenta, a sve u cilju dobrobiti pacijenta kao osobe

Inovacija

Pokretači smo malih i velikih promjena u polju medicine u regiji, ali i šire

Početak

Naša priča

Nakon završenog medicinskog fakulteta Univerzitetu u Tuzli, doktorica Suada Tinjić specijalizira u polju ginekologije i akušerstva, i stječe ukupno 12 godina radnog iskustva na Univerzitetsko kliničkom centru u Tuzli. Od 2005. godine, predvodi stručni medicinski tim na svojoj privatnoj ginekološkoj poliklinici “Korak do života”.

Ginekološka poliklinika ”Korak do života” je prva privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je počela sa liječenjem neplodnosti provodeći savremene procedure za vantjelesnu oplodnju ili IVF (in-vitro fertilisation).

15+
godina u poslu
11k+
broj aktivnih pacijenata

Danas

Korak do života

No, to nije jedino prvo, a niti je jedino inovativno iskustvo, u kojem naš centar prednjači među kliničkim centrima regiona, a i svijeta. Od nedavno, naša klinika je jedina u Bosni i Hercegovini, a i među prvih par klinika svijeta, koja izvodi procedure sa autolognim matičnim stanicama i autolognim faktorima rasta za ovarijalnu rejuvenaciju (podmlađivanje jajnika).

Naša savremeno opremljena poliklinika saradjuje sa eminentnim stručnjacima i centrima koji su priznati na internacionalnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatalogije, humane reprodukcije, i regenerativne medicine.

2k+
uspješnih IVF procedura
100+
broj partnerskih procedura rejuvenacije jajnika

MISSION

Why are we here?

We encourage patient health through an integrated clinical approach, constant education, and scientific research.

VISION

What do
we want to accomplish?

To be the best, safest, highest quality, and most reliable place for patient care.

Upoznajte tim

Stvari postaju jednostavne kad radimo zajedno

Savremeno smo opremljena poliklinika sa stručnim osobljem koje je 24 sata dnevno na usluzi pacijentima.

Suada Tinjić

spec. ginekologije i akušerstva,
sub. spec. humane reprod. i regenerativne med.

BIOGRAFIJA

Mirza Huremović

dipl. oecc. – direktor za ekonomska pitanja

BIOGRAFIJA

Mirza Ibrišimović

v. prof. dr. sci. – embriolog, šef IVF laboratorija

BIOGRAFIJA

Indira Alibegović

gl. med. teh. i koordinator za IVF procedure

BIOGRAFIJA

Emina Đezić

dipl. ing. med. laboratorijske dijagnostike

BIOGRAFIJA

Plema Hrnjić

med. tehničar

BIOGRAFIJA

Sabina Tinjić

volonter, medicinski asistent

BIOGRAFIJA