Vježbe u trudnoći

Zdravim trudnicama koje imaju niskorizičnu trudnoću preporučuje se umjerena tjelesna aktivnost – šetnja, pilates, joga, plivanje i slično.

Vježbe u trudnoći

Zdravim trudnicama koje imaju niskorizičnu trudnoću preporučuje se umjerena tjelesna aktivnost – šetnja, pilates, joga, plivanje i slično.

Izbjegavanje toksina iz životne i radne okoline

Obratite pažnju na upozorenja koja stoje na sredstvima za čišćenje koja inače koristite u vašem domaćinstvu.

Izbjegavanje toksina iz životne i radne okoline

Obratite pažnju na upozorenja koja stoje na sredstvima za čišćenje koja inače koristite u vašem domaćinstvu.

Vježbe u trudnoći

Zdravim trudnicama koje imaju niskorizičnu trudnoću preporučuje se umjerena tjelesna aktivnost – šetnja, pilates, joga, plivanje i slično.

Izbjegavanje toksina iz životne i radne okoline

Obratite pažnju na upozorenja koja stoje na sredstvima za čišćenje koja inače koristite u vašem domaćinstvu.

Planiranje

Trudnoća je razdoblje života koja je uzbudljivo, ne samo za buduće roditelje, nego i za liječnika koji će pratiti i nadgledati rast i razvoj novog bića sve do njegova rođenja. Ovaj period je pun tjelesnih i emocionalnih promjena, te postoje brojna pitanja i strepnje novih roditelja.

Ako ste u fazi planiranja trudnoće, preporučuje se da buduće trudnice i mame obave opšti ginekološki pregled koji obuhvata kolposkopiju i PAPA test, ginekološki pregled, transvaginalni ultrazvučni pregled, pregled i ultrazvuk dojki, te opšte labaratorijske pretrage I mikrobilošku analizu vaginalnog i cervikalnog brisa. Preporučuje se i pregled kod stomatologa, a u slučajevima nekih hroničnih oboljenja, i pregled i mišljenje specijaliste kod kojeg se do tada buduća trudnica liječila.

Prije planirane trudnoće jako je bitno napraviti tranziciju na zdravi stil življenja, te zdravu i uravnoteženu ishranu i fizičku aktivnost.

Usluge

Naša Ambulatna za trudnice nudi sve potrebne usluge u okviru perinatalne zaštite:

 • Pregled, ultrazvuk i trudnička obrada po izostanku mensrulanog ciklusa
 • Praćenje urednih i visokorizičnih trudnoća
 • Ultrazvučna dijagnostika (2D, 3D, 4D, Color doppler)
 • Fetalni ultrazvučni skrining prvi trimester, licencirani FMF (od 11 – 13+6 nedelja gestacije)
 • Kombinovani fetalni skrinig prvog trimestra (Biohemijski DABL test i ultrazvučni skrining)
 • Neinvazivni prenatal genetski testovi (od 10-20 NG)
 • Fetalni ultrazvučni skrinig drugi trimestar ili expertni ultrazvuk (18-22 NG)
 • Kanet test (praćenje 4D ultrazvukom intrauterini neurološki razvoj kao indikacije uredne ili visokorizične trudnoće (od 28-38 NG)
 • Fetalna ehokardiografija
 • Škola za trudnice – savjeti o ishrani, putovanjima, oblačenju, spolnim odnosima, kontrolama u toku trudnoće i nakon porođaja, lijekovi u trudnoći, pripreme za dojenje, psihofizička priprema za porođaj i majčinstvo

Trudnoća

Prvi pregled treba obaviti odmah po izostanku menstrualnog ciklusa. Tim pregledom dobijamo informaciju da li se radi o urednoj ili patološkoj trudnoći. Ukoliko je trudnoća uredna, otvara se trudnički karton u koji se upisuju parametri koji se prate pri svakom pregledu. Ovo olakšava praćenje trudnoće i daje informacije ljekaru u porodilištu.

U toku trudnoće minimalno tri puta treba uraditi osnovne labaratorijske pretrage i mikrobiološke analize, a po potrebi i češće. Pregled urina se prepoučuje prije svakog pregleda u trudnoći. U toku praćenja trudnoće, buduća majka će dobiti savjete o ishrani, kalorijskim vrijednostima koje treba unijeti u toku 24 sata, pratiti će se prirast tjelesne težine.

Škola za trudnice

U okviru naše poliklinike djeluje i prva privatna škola za trudnice. Predavanja se održavaju u prostorijama Katoločkog školskog centra svake srijede od 17:00 časova.

NAPOMENA – zbog COVID-19 pandemije, kontaktirajte našu polikliniku da potvrdite termin.

 

• Psihofizička priprema tudnica za porođaj

–  priprema za trudnoću

–  kontrole u toku trudnoće

–  ultrazvučni pregledi u toku trudnoće

–  fetalni skrining

–  biohemijski skrining na hromosomske aberacije

–  smetnje koje se javljaju u normalnoj trudnoći (jutarnja mučnina, opstipacija, mokrenje i dr.)

–  higijena u trudnoći (lična higijena, kupanje, putovanja, odjevanje, spolni odnosi idr.)

–  pravilna ishrana u trudnoći i prirast tjelesne težine

–  lijekovi u trudnoći

–  porođaj i mehanizam porođaja

–  porodilište

–  planirani porođaj

–  carski rez

–  dojenje i značaj dojenja

–  babinje

–  kontrole nakon porođaja  i dalje redovno praćenje

–  menstrulni ciklusi nakon porođaja

–  spolni odnosi nakon porođaja

–  kontracepcije nakon porođaja

Ostale korisne informacije

 • Opšta ginekologija - Ginekologija
 • Ambulanta za trudnice -
 • IVF i liječenje neplodnosti -
 • Regenerativna medicina -
 • Ultrazvučna dijagnostika -
 • Biohemijski laboratorij -
 • Operativni zahvati -