Prije laboratorije

Jako je bitno konsultovati se sa našim osobljem prije analiza, da bi se odredilo tačno vrijeme kada se možete testirati, režim ishrane prije ili poslije analiza, raspored posta ako je neophodan, i sl.

Prije laboratorije

Jako je bitno konsultovati se sa našim osobljem prije analiza, da bi se odredilo tačno vrijeme kada se možete testirati, režim ishrane prije ili poslije analiza, raspored posta ako je neophodan, i sl.

Rezultati

Da bi pravilno tumačili rezultate, potrebno je dati informacije o medikamentoznoj terapiji i nutritivnim suplementima, kao i posebnim statusima pacijenta (trudnoća i sl.)

Rezultati

Da bi pravilno tumačili rezultate, potrebno je dati informacije o medikamentoznoj terapiji i nutritivnim suplementima, kao i posebnim statusima pacijenta (trudnoća i sl.)

Prije laboratorije

Jako je bitno konsultovati se sa našim osobljem prije analiza, da bi se odredilo tačno vrijeme kada se možete testirati, režim ishrane prije ili poslije analiza, raspored posta ako je neophodan, i sl.

Rezultati

Da bi pravilno tumačili rezultate, potrebno je dati informacije o medikamentoznoj terapiji i nutritivnim suplementima, kao i posebnim statusima pacijenta (trudnoća i sl.)

Laboratorijske procedure

U našoj poliklinici možete obaviti sve standardne labaratorijske procedure, kao što su kompletne biohemijske, hematološke, imunološke i mikrobiolške analize, analize na tumor markere, hormonalni stutus.

Biohemijska labaratorija je opremljena savremenom aparaturom za testove kao što su spermiogram, Hallo sperm test, NBT, HOS test, i sl.

Kvalitetnim kadrom i primjenom najsavremenijih aparata omogućeno je da pacijent u najkraćem roku dobije pouzdane rezultate neophodnih biohemijskih analiza za uspostavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procjenu efikasnosti primenjene terapije.
U biohemijskoj laboratoriji se radi široki spektar analiza iz svih oblasti savremene kliničke dijagnostike.
Određivanje parametara iz oblasti imunologije, hematologije, koagulacije, serologije izvodi se na analizatorima najnovije generacije renomiranih svjetskih proizvođača.

U okviru mikrobiološke laboratorije, standardnim mikrobiološkim tehnikama uz korišćenje najsavremenije opreme i vrhunskih aparata, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i EUCAST-a (Evropski komitet za ispitivanje osetljivosti na antimikrobna sredstva) obavljaju se sledeće grupe analiza: Bakteriološke analize, Mikološke analize, Parazitološke analize, Serološke analize, i Molekularne mikrobiološke analize.

Patohistološka verifikacija je mikroskopska analiza bioptata ili hirurškog uzorka tkiva u svrhu postavljanja dijagnoze. U našem laboratoriju možete ustanoviti patohistološku dijagnozu.

Naša ustanova pruža mogućnost laboratorijske obrade oba partnera kod slučaja neplodnosti.

Kada se par suoči sa pozitivnom porodičnom historijom ili genetskim anomalijama fetusa bez spoznaje o eventualno nasljednom genetskom faktoru, od izuzetne je važnosti u takvoj situaciji dobiti brzu, stručnu i iscrpnu informaciju kakve posljedice mogu ustanovljena određena genetska odstupanja od normalnog imati po buduće potomstvo. Pozitivna porodična historija za određene sindrome i druge genetske anomalije, ne mora automatski značiti odustajanje od želje za potomstvom. Zahvaljujući razvoju tehnologije u oblasti reproduktivne medicine, danas je moguće razriješiti određene genetske dileme i prije samog transfera embriona.

  • Opšta ginekologija - Ginekologija
  • Ambulanta za trudnice -
  • IVF i liječenje neplodnosti -
  • Regenerativna medicina -
  • Ultrazvučna dijagnostika -
  • Biohemijski laboratorij -
  • Operativni zahvati -