Laboratorij za andrologiju i genetsko savjetovanje

Muška neplodnost je postala jedan od globalnih ali još nedovoljno istraženih problema sa kojim se suočava moderno doba. Uzroci muške neplodnosti mogu biti različiti uključujući  poremećaje u funkciji hipotalamusa i hipofize, funkciji gonadnih žlijezda ili poremećaj u produkciji i transportu sjemenih stanica. Dodatni faktori koji se negativno mogu odraziti na mušku plodnost su starosna dob, pretilost, eksterni faktori okoline, lijekovi i druge bolesti (upale, varikokela, kriptorhizm, operacije, tumori, i sl.). Takođe veoma bitan je genetski faktor koji se manifestuje u vidu određenih hromozomskih aberacija (numeričkih ili strukturnih) i koji ne smije biti zanemaren, naročito u slučaju pozitivne porodične anamneze. Mikrodelecije na Y hromozomu kao i DNK fragmentacija u spermatozoidima su jedan od vodećih i veoma čestih uzroka muške neplodnosti, koje nažalost nisu sastavni dio rutinske androloške obrade. Ginekološka Poliklinika „Korak do života“ u sklopu svog laboratorija za andrologiju i genetičko savjetovanje, nudi svojim pacijentima detaljnu mušku obradu kao i senzitivne testove koji mogu dati odgovore uzroku muške neplodnosti čak i kod slučaja normalnog rezultata spermiograma.

Nitroblue-tetrazolium test (NBT-Test)

Detekcija prisustva slobodnih radikala u spermatozoidima.
(Tamno obojene glave spermatozoida kao potvrda prisustva slobodnih radikala)

Halosperm Test

Detekcija DNK fragmentacije u spermatozoidima.
(Zdravi spermatozoidi pokazuju Halo efekt tj. crvenu auru oko njihove glave u slučaju izostanka DNK fragmentacije. Halo efekt izostaje kod spermatozoida sa DNK fragmentacijom)

MACS metoda (Magnetna selekcija najpotentnijih spermatozoida)

Čak i u slučaju DNK fragmentaciju u više od 90% spermatozoida, iste je moguće izolovati MACS metodom za postupak vantjelesne oplodnje, kao i u drugim slučajevima gdje na jednostavan i brz način možemo omogućiti probir samo najvitalnijih i za oplodnju najpodobnijih spermatozoida bez prisustva DNK fragmentacije.

Genetsko savjetovanje

Kada se par suoči sa pozitivnom porodičnom historijom  ili genetskim anomalijama fetusa bez spoznaje o eventualno nasljednom genetskom faktoru, od izuzetne je važnosti u takvoj situaciji dobiti brzu, stručnu i iscrpnu informaciju kakve posljedice mogu ustanovljena određena genska odstupanja od normalnog imati po buduće potomstvo. Pozitivna porodična historija za određene sindrome i druge genetske anomalije, ne mora automatski značiti odustajanje od želje za potomstvom, jer zahvaljujući razvoju tehnologije u oblasti reproduktivne medicine, danas je moguće još u stadiju embriona razriješiti određene genetske dileme i prije samog transfera embriona. Ginekološka Poliklinika „Korak do života“, svim svojim pacijentima omogućava i ovakav vid podrške i savjetovanja, uz stručnu pomoć članova svoga tima.