MEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA

10.01.2018. 14:36
Naša poliklinika se, između ostalog, bavi i medicinski potpomognutom oplodnjom. Medicinski potpomognuta oplodnja predstavlja niz metoda koje sve imaju jedan cilj, rođenje zdravog djeteta. Metode: su inseminacija (IUI), izvantjelesna oplodnja (IVF) i intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI). One se počinju primjenjivati kod parova koji nisu uspjeli u spontanom začeću, a imaju nezaštićene odnose bar godinu dana.

Stojimo Vam na raspolaganju 035 299-030