Odlučnost, sigurnost i kvalitet

Obezbjeđujemo usluge
po najvišim zdravstvenim
standardima i kvalitetima,
i konstantno dostavljamo
najbolje ishode

Integritet

Pridržavamo se visokih
moralnih principa i
profesionalnih standarda uz
konstantno zalaganje za etičnost

Timski rad

Uz zajednički napor
svakog člana naše grupe,
težimo pružiti najbolju
njegu pacijenta, uz
kvalitetan i siguran ishod

Empatija, suosjećanje i poštovanje

Poštujemo fizičke,
emocionalne, i duhovne
potrebe svakog pacijenta,
a sve u cilju dobrobiti
pacijenta kao osobe

Inovacija

Pokretači smo malih i
velikih promjena u
polju medicine u regiji,
ali i šire

Odlučnost, sigurnost i kvalitet

Obezbjeđujemo usluge po najvišim zdravstvenim standardima i kvalitetima, i konstantno dostavljamo najbolje ishode

Integritet

Pridržavamo se visokih moralnih principa i profesionalnih standarda uz konstantno zalaganje za etičnost

Timski rad

Uz zajednički napor svakog člana naše grupe, težimo pružiti najbolju njegu pacijenta, uz kvalitetan i siguran ishod

Empatija, suosjećanje i poštovanje

Poštujemo fizičke, emocionalne, i duhovne potrebe svakog pacijenta, a sve u cilju dobrobiti pacijenta kao osobe

Inovacija

Pokretači smo malih i velikih promjena u polju medicine u regiji, ali i šire

Početak

Naša priča

Nakon završenog medicinskog fakulteta Univerzitetu u Tuzli, doktorica Suada Tinjić specijalizira u polju ginekologije i akušerstva, i stječe ukupno 12 godina radnog iskustva na Univerzitetsko kliničkom centru u Tuzli. Od 2005. godine, predvodi stručni medicinski tim na svojoj privatnoj ginekološkoj poliklinici “Korak do života”.

Ginekološka poliklinika ”Korak do života” je prva privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja je počela sa liječenjem neplodnosti provodeći savremene procedure za vantjelesnu oplodnju ili IVF (in-vitro fertilisation).

15+
godina u poslu
11k+
broj aktivnih pacijenata

Danas

Korak do života

No, to nije jedino prvo, a niti je jedino inovativno iskustvo, u kojem naš centar prednjači među kliničkim centrima regiona, a i svijeta. Od nedavno, naša klinika je jedina u Bosni i Hercegovini, a i među prvih par klinika svijeta, koja izvodi procedure sa autolognim matičnim stanicama i autolognim faktorima rasta za ovarijalnu rejuvenaciju (podmlađivanje jajnika).

Naša savremeno opremljena poliklinika saradjuje sa eminentnim stručnjacima i centrima koji su priznati na internacionalnom nivou iz oblasti ginekologije, perinatalogije, humane reprodukcije, i regenerativne medicine.

2k+
uspješnih IVF procedura
100+
broj partnerskih procedura rejuvenacije jajnika

MISIJA

Zašto smo
ovdje?

Podstičemo zdravlje pacijenata kroz integrisani
klinički pristup, konstantnu edukaciju, i naučno
istraživački rad.

VIZIJA

Šta želimo
ostvariti?

Biti najbolje, najsigurnije, najkvalitetnije,
i najpouzdanije mjesto za njegu pacijenata.

Upoznajte tim

Stvari postaju jednostavne kad radimo zajedno

Savremeno smo opremljena poliklinika sa stručnim osobljem koje je 24 sata dnevno na usluzi pacijentima.

Suada Tinjić

spec. ginekologije i akušerstva,
sub. spec. humane reprod. i regenerativne med.

BIOGRAFIJA

Mirza Huremović

dipl. oecc. – direktor za ekonomska pitanja

BIOGRAFIJA

Sabina Tinjić

volonter, medicinski asistent

BIOGRAFIJA

Indira Alibegović

gl. med. teh. i koordinator za IVF procedure

BIOGRAFIJA

Mirza Ibrišimović

v. prof. dr. sci. – embriolog, šef IVF laboratorija

BIOGRAFIJA