Naša tim

Dr. Suada Tinjić

Specijalista ginekologije i akušerstva
Subspecijalista humane reprodukcije

Huremović Mirza Dipl oec.

v.Prof dr.sci. Mirza Ibrišimović

Klinički embriolog, Šef IVF laboratorija
Biografija

Emina Đezić

dipl. ing. med. labaratorijske dijagnostike

Indira Alibegović

odgovorni medicinski tehničar i kordinator za IVF procedure

Saradnici

Prof.dr.sci. Gordana Bogdanović

spec.ginekologije i akuserstva

Prof.dr.sci Lejla Mešalić

Spec. ginekologije i akuserstva

Prof.dr.sci. Gordana Bogdanović

spec.ginekologije i akuserstva

dr.Džihan Abazović

Specijalista regenerativne medicine