Poziv za V međunarodni simpozij Dani humane reprodukcije Tuzla
i drugu Ian Donald školu ultrazvuka Ultrazvuk u humanoj reprodukciji

Poziv za učesnike

Drage kolege,

sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće u radu V međunarodnog simpozija“ Dani humane reprodukcije“ Tuzla i drugog Ian Donald škola ultrazvuka „Ultrazvuk u humanoj reprodukciji“

TEME PREDAVANJA

Endokrinologija u humanoj reprodukciji
Ultrazvucna dijegnostika i neplodnost
Hirurgija i neplodnost
Medicinski potpomognuta oplodnja
Embriologija u humanoj reprodukciji

DATUM ODRŽAVANJA

Simpozij ce se održati od 12.04.2018. do 15.04.2018.

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel Mellain Tuzla

GLAVNI IZVRŠNI ORGANIZATOR:

Udruženje za ultrazvuk u medicini Ian Donalad Tuzla BiH

SMJEŠTAJ I REZERVACIJA

Smještaj za učesnika skupa je u hotelu „Hotel Mellain“,sve informacije o cijenama smještaja i uslovima možete dobiti na tel. 00387 35 365 516

REGISTRACIJA UČESNIKA

Registracija učesnika skupa je obavezna rana do 28.02.2018. i kasna do 10.04.2018. na mail drtinjic@ginekologij .ba

Tel. 0038762424837

0038735 299 030

Kotizacija iznosi 300,00 BAM (150€),ljekari na specijalizaciji 200,00 BAM (100€).

Rana kotizacija do 28.02.2018. 240,00 BAM (120€),ljekari na specijalizaciji 160,00 BAM (80€).

Kotizacija obuhvata registraciju, registracioni komplet, pravo učešća na svim zvaničnim i pratećim programima skupa, 3 kafe pauze, 2 ručka, diplomu o učešću i zbornik radova.

Kotizaciju je moguće uplatiti unaprijed na tr.račun186146-0310310517 BAM, na devizni 186146-1200113633 EUR/USD SWIFT Code TZBBBA22 IBAN CODE BA391861461200113633 kod ZIRAATBANK BH DD SARAJEVO ili na licu mjesta.

POZVANI PREDAVAČI

Prof.dr. Asim Kurjak (Hrvatska)

Prof.dr.Sanja Kupešić Plavšić (USA)

Prof.dr.Sonal Panchal (Indija)

Prof.dr.AeksandarLjubić (Srbija)

Prof.dr.Eda Bokal (Slovenija)

Doc.dr. Uršula Reš (Slovenija)

Prof.dr.Milan Stanojević (Hrvatska)

Prof.dr.Srećko Gajević (Hrvatska)

Prof.dr.Ebehard Merz (Njemačka)

Doc.dr.Mihajlo Strelec (Hrvatska)

Dr. Alenka Sirovec (Hrvatska)

Doc.dr. Darja Hafner (Hrvatska)

Doc.dr.Marijan Tandara (Hrvatska)

Mr.dr.Lara Spalldi Barišić (Hrvatska)

Prof.dr. Vesna Kopitović (Srbija)

Dr.Hrvoje Vlašić (Hrvatska)

Prim.dr. Renato Bauman(Irska)

Doc.dr.Milan Milenković (Švedska)

Prof.dr.Davor Ježek (Hrvatska)

Prof.dr.Kenan Drljević (BiH)

Prof.dr. Feđa Omeragić (BiH)

Prof.dr.Fahrija Skokić (BiH)

Doc.dr.Ermin Čehić (BiH)

Dr.Milovan Milić (BiH)

Prof.dr. Siniša Sijanović (Hrvatska)

Dr.Miro Alebić (Hrvatska)

Prim.dr.Senad Sarić (BiH)

Doc.dr.sciAida Šehanović(BiH)

Dr.Taib Delić (BiH)

Dr.Selma Porović (BiH)

Pof.dr.Zlatan Fatušić (BiH)

Prim.dr.Sabahudin Komić (BiH)

Objavljeno: 26.01.2018. 10:55

Novosti, blog, korisno…

Posljednje dodano: