Priprema za trudnoću i praćenje trudnoće

Naša Ambulatna za trudnice nudi sve potrebne usluge u okviru perinatalne zaštite:
 • Pregled i ultrazvuk i trudnička obrada po izostanku mensrulanog ciklusa
 • Praćenje urednih i visokorizičnih trudnoća
 • Ultrazvučna dijagnostika (2D,3D,4D, Color doppler)
 • Fetalni ultrazvučni skrining prvi trimestar (11 do 13+6 nedelja gestacije)-Licencirani FMF
 • Kombinovani fetalni skrinig prvog trimestra (Biohemijski-DABL test i ultrazvučni skrining)
 • Neinvazivni prenatal genetski testovi( od 10-20 nedjelje gestacije)
 • Fetalni ultrazvucni skrinig drugi trimestar (18-22 nedjelje gestacije-ekspertni ultrazvuk)
 • Kanet test (praćenje 4D ultrazvukom intrauterini neurološki razvoj fetusa i sistem bodovanja neuroloskog ponašanja od 28-38 NG)-indikacija uredne i visokorizične trudnoće
 • Fetalna ehokardiografija
 • Škola za trudnice(savjeti o ishrani ,putovanjima , oblacenju,spolnim odnosima kontrolama u toku trudnoce i nakon porodaja, lijekovi u trudnoci, priprema za dojenje psihofizička priprema za porođaj i majčinstvo)

 

Preporučujemo da prije planirane trudnoće  buduće trudnice i mame obave opšti ginekološki pregled koji obuhvata (Kolposkopiju i Pa Pa test, ginekološki pregled, transvaginalni ultrazvučni pregled, pregled i ultrazvuk dojki), opšte labaratorijske pretrage, mikrobiloška analiza vaginalnog i cervikalnog brisa. Pregled kod stomatologa. U slučajevima nekih hroničnih oboljenja pregled i mišljenje specijaliste kod kojeg se do tada liječila.

Preporučujemo već prije planirane trudnoće preći na zdravi stil življenja (zdrava i uravnotežena  ishrana, fizička aktivnost).

 

Prvi pregled treba obaviti odmah po izostanku menstrualnog ciklusa, tim pregledom dobijamo informaciju da li se radi o urednoj ili patološkoj trudnoći.Ukoliko je uredna trudnoća otvara se trudnički karton i svi parametri koji se dobiju pri svakom pregledu se jasno i pregledno upisuju u jedan dokument ,što olakšava praćenje trudnoće i daje dosta informacija i ljekaru u porodilištu.

 • Ukupan broj pregleda koji se preporučuje po principima savremenog prećenja  uredne trudnoće je 10.
 • Ultrazvučni pregledi koji se primjenjuju u toku uredne  trudnoće su: (2D,3D,4D, Color doppler)
 • Fetalni ultrazvučni skrining prvi trimestar (11 do 13+6 nedelja gestacije)-Licencirani FMF
 • Kombinovani fetalni skrinig prvog trimestra (Biohemijski-DABL test  i ultrazvučni skrining) Fetalni ultrazvucni skrinig drugi trimestar (18-22 nedjelje gestacije-ekspertni ultrazvuk)
 • Kanet test(praćenje 4D ultrazvukom intrauterini neurološki razvoj fetusa i sistem bodovanja neuroloskog ponašanja od 28-38 NG)-indikacija uredne i visokorizične trudnoće
 • Fetalna ehokardiografija
 • Cervikometrija (prevencija pobačaja i prijevremenog porođaja)

U toku trudnoće minimalno tri puta treba uraditi osnovne labaratorijske pretrage i mikrobiološke analize , po potrebi i češće.Pregled urina se prepoučuje prije svakog pregleda u trudnoći.

U toku praćenja trudnoće trudnica dobija savjete o ishrani, kalorijskim vrijednostima koje treba unijeti u toku 24 sata, prati se prirast tjelesne težine,savjete o fizičkoj aktivnosti, spolnim odnosima, putovanjima , o odlasku na godišnji odmor.-organizovana i škola za trudnice gdje se trudnice psihofizički pripremaju  za porođaj, majčinstvo i dojenje.

Pretraga

Za sve informacije o pregledima i narudžbama, obratite nam se s povjerenjem


Pošaljite upit


035/299-030