Ultrazvučna dijagnostika

Neinvazivna i pouzdana metoda koja se primjenjuje u ginekologiji, perinatalnoj medicini, humanoj reprodukciji, pregledu dojki, kao i intervencijama pod kontrolom ultrazvuka.

Ultrazvučna dijagnostika

Neinvazivna i pouzdana metoda koja se primjenjuje u ginekologiji, perinatalnoj medicini, humanoj reprodukciji, pregledu dojki, kao i intervencijama pod kontrolom ultrazvuka.

Ultrazvučne tehnike

Ultrazvučne tehnike (2D, 3D,4D, color Doppler, power Doppler) pregledi se izvode transvaginalnom i trensabdominalnom sondom.

Ultrazvučne tehnike

Ultrazvučne tehnike (2D, 3D,4D, color Doppler, power Doppler) pregledi se izvode transvaginalnom i trensabdominalnom sondom.

Ultrazvučna dijagnostika

Neinvazivna i pouzdana metoda koja se primjenjuje u ginekologiji, perinatalnoj medicini, humanoj reprodukciji, pregledu dojki, kao i intervencijama pod kontrolom ultrazvuka.

Ultrazvučne tehnike

Ultrazvučne tehnike (2D, 3D,4D, color Doppler, power Doppler) pregledi se izvode transvaginalnom i trensabdominalnom sondom.

Ultrazvučni pregled

Ultrazvučni pregled, sonografija ili ehosonografija koristi malu ultrazvučnu sondu i gel. Ovo je sigurna i bezbolna dijagnostička metoda, a stvara slike unutrašnjosti tijela koristeći valove zvuka. Kako se ultrazvučne slike stvaraju u realnom vremenu, ultrazvukom je moguće prikazati i strukturu i gibanje unutarnjih organa, kao i protok krvi u krvnim žilama. Sam pregled može trajati od 15 minuta, do sat vremena.

Naša ginekološka poliklinika ima status edukativnog centra Internacionalne univerzitetske škole ultrazvuka u medicini “Ian Donald”, te kao takva, raspolaže svim ultrazvučnim tehnologijama, aparaturom, iskusnim, edukovanim, i priznatim stručnjacima i saradnicima.

Vrste ultrazvučnih pregleda

• Dvodimenzionalni (2D) ultrazvuk se najčešće koristi u praksi, i obično dopunjava uobičajeni ginekološki pregled.

• Trodimenzionalni (3D) ultrazvuk pretvara podatke o zvučnim valovima u trodimenzionalne slike, i naročito je uzbudljiv za nove roditelje, koji mogu vidjeti 3D slike svog nerođenog djeteta. 3D ultrazvuk ima posebnu primjenu u ambulanti za neplodnost i intervencijskim procedurama.

• Četverodimenzionalni (4D)ultrazvuk je 3D ultrazvuk u pokretu, i ovom metodom se mogu vidjeti svi pokreti djeteta.

• Color Doppler ili obojeni dopler, omogućava prikaz promjena u brzini protoka krvi kroz krvne žile nekog organa, i ima velike primjene, koliko u opštoj ginekologiji, toliko i u trudnoći.

Glavne indikacije za ultrazvuk

Preporučuje se da svaka žena uz redovni ginekološki pregled barem jednom godišnje napravi i ultrazvučni pregled.

Glavne indikacije za ultrazvuk u ginekologiji su:

 • Simptomi upalnih bolesti maternice, jajnika, jajovoda, i dojke
 • Neplodnost
 • Obilno krvarenje ili bolne menustracije
 • Prerani ili zakašnjeli pubertet
 • Abnormalni nalaz krvne slike
 • Pacijenti sa povećanim rizicima za razne karcinome
 • Poslijeoperacijska kontrola
 • Trudnoća

Primjena ultrazvuka

• Ambulanta za ginekologiju – dobijamo informaciju o strukturi, položaju i funkciji reporoduktivnih organa, dobroćudnih i malignih tumora i upalnih bolesti materice, jajnika, jajovoda i dojke, promjenama u perimenopauzi, menopauzi i postmenopauzi, promjenama u dječijoj i juvenilnoj dobi, promjenama donjeg urinarnog trakta, i sl.

• Ambulanta za neplodnost – prirmjene 2D, 3D, 4D, color doppler ultrazvuka u IVF procedurama i pripremi za IVF, punkcijama ciste, apiraciji folikula za IVF, embriotransferu, histerosalpingografiji (HSG), sonohisterografiji (SIS), za utvrđivanje rezerve janika (basalni scan od 2-5 dana ciklusa), anomalije reproduktivnih organa, folikulometrije, kao i ultrazvuk testisa.

• Ambulanta za trudnice – primjene 2D, 3D, 4D, color doppler ultrazvuka za fetalni ultrazvučni skrining prvi trimester, kombinovani fetalni skrinig prvog i drugog trimestra, KANET test (praćenje 4D ultrazvukom intrauterini neurološki razvoj fetusa i sistem bodovanja neuroloskog ponašanja), praćenje indikacija uredne i visokorizične trudnoće, fetalna ehokardiografija, cervikometrija (prevencija pobačaja i prijevremenog porođaja), i sl.

• Ultrazvuk u intrvencijskm  procedurama– primjena ultrazvuka kod transabdominalnih ili transvaginalnih punkcija ciste, folikula, ascitesa, otkrivanja postoperativnih komplikacija (infekcije, patoloških stanja-ileus, fistule, lezije susjednih organa, kontrola položaja spirale), i sl.

Ostale korisne informacije

 • Opšta ginekologija - Ginekologija
 • Ambulanta za trudnice -
 • IVF i liječenje neplodnosti -
 • Regenerativna medicina -
 • Ultrazvučna dijagnostika -
 • Biohemijski laboratorij -
 • Operativni zahvati -