Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da Ian Donald škola ultrazvuka kao edukativni centar pod pokroviteljstvom Ian Donald Internacionalne univerzitetske škole ultrazvuka u medicini, oragnizuje kontinuranu edukaciju, pored Master studija, organizujemo bazične, napredne tečajeve ultrazvuka koji se satoje od praktičnog i teoretskog dijela kao i diplomske studije.

Od februara 2019 godine pored navedenih edukacija organizujemo tečaj FETALNE EHOKARDIOGRAFIJE i tečaj za KANET TEST koji ji bi imali i teoretski i prektičn dio.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na mail drtinjic@ginekologija.ba ili na broj 062 424 837.

Objavljeno: 11.01.2019. 10:40

Novosti, blog, korisno…

Posljednje dodano: