Mirza Huremović

dipl. oecc. - direktor za ekonomska pitanja

Mirza Huremović - Korak do života
info@ginekologija.ba
+387 (0) 35 299 030

Kratka biografija

Mirza Huremović rođen je u Tuzli. U toku karijere od 39 godina, radio je na raznim pozicijama koje se tiču ekonomskih pitanja, kako u javnim, tako i privatnim preduzećima. Od 2009. Godine je Direktor za ekonomska pitanja u našoj poliklinici.

U periodu obavljanja dužnosti direktora uspio je da strateški pozicionira polikliniku, i razvije poslovnu mrežu na gotovo svim opšinama Tuzlanskog kantona.

Završio je Ekonomski fakultet u Subotici.

Školovanje i edukacije

-1982 – dipl, ekonomista, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici.