Sabina Tinjić

volonter - medicinski asistent

Sabina Tinjić - Korak do života
info@ginekologija.ba
+387 (0) 35 299 030

Kratka biografija

Sabina Tinjić je rođena u Tuzli, gdje je završila srednju međunarodnu školu ”Richmond Park International High School”. Za to vrijeme je sudjelovala u brojnim međunarodnim olimpijadama iz oblasti nauke i naučno – istraživačkih radova na kojim je osvajala prva mjesta (Indonezija, Turska, Nizozemska, Sjedinjene Američke Države). Trenutno je studentica druge godine Medicinskog Fakulteta na University of Science and Technology u Sarajevu.

Posvećena je naučno-istraživačkom radu, a u slobodno vrijeme svira violinu.

Školovanje i edukacije

-2018 – Richmond Park International High School
Jezici: osim materinjih jezika, Sabina govori i engleski i njemački.